Spectaculair gevecht vastgelegd

Ton Haver uit Velserbroek legde zondagmiddag 13 maart 2022 twee vechtende tureluurs vast. Hij maakte een hele serie prachtige foto’s van dit conflict waarschijnlijk tussen twee mannetjes.
Het loont de moeite om nu te komen kijken bij het Landje van Gruijters, want er zijn meestel erg veel vogels te zien. En dat op korte afstand. Zo zijn er dit jaar al meer Grutto’s geteld op het Landje dan verleden jaar. Verleden jaar kwam het maximum getelde aantal op 196, dit jaar telde de vaste tellers er al 220. Ook de Kluten zijn in flink aantal aanwezig en de eerste paring is al gezien. Elke week worden de vogels van het Landje van Gruijters en enkele omliggende gebieden geteld. Toch wordt het zeer gewaardeerd als u de vogels telt en de cijfers invoert op waarneming.nl. Zo kunnen we nog preciezer volgen hoe het met de vogels gaat.

Tureluurs / Ton Haver