Uw hulp nodig bij strijd tegen Duinpolderweg

Het zal velen van jullie jullie niet zijn ontgaan: de vogelrijke en ook anderszins waardevolle polders tussen Bennebroek en Hillegom worden ernstig bedreigd door de volstrekt onnodige nieuwe Duinpolderweg. De provincies Zuid- en Noord-Holland hebben de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg bekend gemaakt als start van de M.E.R.-procedure. Tot 5 juli 2013 kan iedereen een zienswijze indienen tegen deze notitie. Ook mensen die niet in het plangebied wonen, maar tegen de aanleg van de Duinpolderweg zijn.
De Vogelwerkgroep doet een dringend beroep op alle betrokkenen om onder eigen naam een zienswijze in te dienen. Hoe meer mensen dat doen des te beter, omdat de provincies zodoende merken dat er veel verzet onder de bevolking is tegen deze weg! De zienswijzen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook daar zal een groot aantal zienswijzen meer indruk maken en er hopelijk toe bijdragen dat er nu eindelijk serieus onderzoek wordt gedaan naar de (ontbrekende) noodzaak en de (verwoestende) effecten van deze weg.
Om het jullie gemakkelijk te maken hebben is een standaard zienswijze gemaakt. In de handleiding kan je nadere details vinden hoe je de zienswijze kan indienen. Maar het is in feite heel eenvoudig:
– zet je naam en adres onderaan de zienswijze;
– schrijf desgewenst onderaan de zienswijze nog aanvullende punten op waar je aandacht voor vraagt (maar dat is niet noodzakelijk);
– verstuur de zienswijze per email.
Iedere zienswijze wordt afzonderlijk afgehandeld. Nadere informatie staat hier. De voorbeeld  zienswijze is hier te downloaden.

Varianten die zijn onderzocht