Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Pluizers aan het werk / Johan Stuart

Uilenballenpluizen in het Vogelhospitaal met ‘krenten’

Donderdag 26 januari zijn vijftien vrijwilligers aan het pluizen geslagen. Doel was om de verspreiding van kleine zoogdieren in beeld te brengen. We hebben kerkuilenballen van Elswout en uit Spaarnwoude geanalyseerd. In totaal werden er 173 prooidieren gedetermineerd. Vooral Veldmuizen en Huisspitsmuizen. Algemene soorten dus. De vondsten van Dwergmuis en Dwergspitsmuis waren echte krenten in de pap. Dit zijn niet erg algemene soorten. De gegevens worden doorgegeven aan de Zoogdiervereniging. De data gaan dus niet verloren.

Het was een leerzame en gezellige avond op een mooie locatie. Fijn dat het na twee jaar weer kan en er zullen zeker meer pluisavonden volgen.

Met dank aan Susan van der Veer (Staatsbosbeheer) en Isabelle Verdam (Recreatie Noord-Holland) voor het verzamelen van de braakballen en natuurlijk alle pluizers. Het was een mooi staaltje samenwerking van de Vogelwerkgroep, IVN en KNNV. 
Johan Stuart en Nico Jonker