Tuinvogeltelling: record aantal deelnemers en minder vogels per tuin

Dit jaar deed een record aantal deelnemers mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Zo’n 165.000 deelnemers gingen ervoor zitten of staan, beduidend meer dan het vorige record in 2020 toen er 91.000 tellers meededen. Waar de corona-epidemie niet goed voor is! Het zorgde ook voor een nieuw record, in totaal werden er 2,3 miljoen vogels geteld.

Het aantal getelde vogels per tuin nam af van 30 in 2020 naar 19 in 2021. De verklaring hiervoor is de zachte winter waardoor vogels in bossen en weiland voldoende voedsel kunnen vinden. Ook dit jaar werd de huismus het meeste geturfd, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Voor een volledig verslag, zie de website van de Vogelbescherming (https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten)