Toch weer hoop voor Vosse- en Weerlanenpolder

Al enige tijd maakt de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zich grote zorgen over de toekomst van de vogels van de Vosse- en Weerlanerpolder ten noorden van Hillegom. De Vogelwerkgroep steunt daarom de Vereniging Behoud de Polders in haar strijd voor behoud van de weidevogels in het gebied. Nu komt er steun uit de politiek. Een PvdA/Groenlinks-motie tegen een struinpad dwars door de polder is in de gemeenteraad aangenomen.

De gemeente wil de zeer weidevogelrijke polders inrichten als natuur- en recreatiegebied. Intussen zijn er ernstige twijfels gerezen. Twee deskundigenrapporten spreken elkaar tegen. Het is onduidelijk of het inrichtingsplan voor de Vosse- en Weerlanerpolder voldoende ruimte laat voor de broedvogels in het gebied, met name door de aanleg van de geplande wandel- en ruiterpaden. Annemieke van Dijk (PvdA) en Anita van Vliet (GroenLinks) deden een voorstel om te wachten met de aanleg van het geplande diagonale struinpad totdat duidelijk is via nader deskundig advies wat de gevolgen zijn voor de natuur. Als daartoe aanleiding is, moet de aanleg van het pad heroverwogen worden, stelden  PvdA en GroenLinks voor. Verder lezen.

Hier het pleidooi van Hans Vader voor de Gemeenteraad: 140717 Tekst inspreken vereniging Behoud de Polders raadsvergadering 17 juli 2014