Teken je ook tegen de jacht op de Wilde Eend?

Dit jaar is door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald.

Afname populatie

Naar schatting leven er zo’n 200.000 tot 300.000 broedparen in ons land. De afname van de broedpopulatie heeft zich in vrijwel alle landschappen voorgedaan. Alleen in stedelijk gebied lijkt de stand de afgelopen tien jaar stabiel. Uit een voorstudie van Sovon Vogelonderzoek lijkt dat klimaatverandering of jachtdruk niet per definitie de boosdoeners zijn. De resultaten wijzen op een onbekende oorzaak die mogelijk speelt in de kwetsbare kuikenfase. Meer onderzoek is nodig en dat gaat gebeuren in het jaar van de Wilde Eend.

Het helpt niet!

We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie zegt Animal Rights. Bij een afnemende populatie, waarbij er voor de daling (nog) geen verklaring is, lijkt het niet meer dan logisch om te stoppen met het bejagen van die populatie. Ieder doodgeschoten dier is er immers één te veel. Jessica Smit: “Ook al wordt jachtdruk niet aangewezen als dé oorzaak van het teruglopen van de aantallen: het helpt in ieder geval niet. We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie. In het jachtseizoen van 2017 alleen al zijn er meer dan 90.000 eenden doodgeschoten.”

Volop jacht

De wilde eend wordt door de wet aangemerkt als één van de wildsoorten. Dit houdt in dat er in het jachtseizoen, vanaf half augustus tot eind januari, volop op eenden gejaagd mag worden. In 2017 alleen al werden er meer dan 90.000 dieren gedood.

Teken ook: verbied de jacht op Wilde Eenden