Tag Archives: nesten

Hoe gaan we om met overtredingen Flora en Faunawet?

De Flora- en Faunawet is met betrekking tot vogels vrij helder. Nesten van alle vogelsoorten mogen in de broedtijd niet worden vernietigd. Van sommige vogelsoorten zijn de nesten zelfs jaarrond beschermd. Broedende vogels mogen niet worden verstoord, maar dat is al wat lastiger vast te stellen. Lees verder