Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Meerjarenplan

  • Wisseling voorzitterschap en presentatie meerjarenplan

    Wisseling voorzitterschap en presentatie meerjarenplan

    Tijdens de goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 maart 2023 gaf Martijn Korthorst de voorzittershamer door aan Christophe Reijman. Martijn was vanaf 2015 voorzitter van het bestuur en werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens al die jaren. Christophe is al langer actief in de Vogelwerkgroep en co├Ârdineert onder andere het veldwerk. Hij zal dit…