Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

SVN

De Vogelwerkgroep is een van de 14 Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroepen in Noord-Holland bij elkaar om te overleggen over de vogels en hun leefgebied in Noord-Holland. In SVN-verband verschenen ook meerdere atlassen van de broedvogels in Noord-Holland. Ook op het gebied van natuurbescherming werken we nauw samen met de SVN.