SVN vraagt stop op Smientenjacht

Namens alle Vogelwerkgroepen in Noord-Holland heeft SVN (St. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) een verzoek om een voorlopige voorziening (vroeger kort geding) ingediend tegen de bejaging van de Smient. Dit was nodig omdat de behandeling van het beroepsschrift tegen de herziene beschikking op zich laat wachten terwijl de eerste Smienten al weer terug zijn in onze provincie.

Het verzoek zal door de voorzieningenrechter worden behandeld op donderdag 16 november 2017, om 11.45 uur in Haarlem, Simon de Vrieshof 1. De behandeling van het verzoek op de zitting duurt ongeveer 60 minuten. Leden van de vogelwerkgroepen worden van harte opgeroepen om bij de zitting – die openbaar is – aanwezig te zijn.

De Vogelwerkgroepen strijden al langer tegen de provincie Noord-Holland over de Smientenjacht. De provincie geeft vergunning om de Smient in de hele provincie te bejagen omdat er hier en daar schade zou zijn. De SVN brengt hier tegen in dat die schade nooit goed is gedocumenteerd, waarom zou je de Smient overal bejagen als er op bepaalde plekken schade is en bovendien is de “gunstige instandhouding van de soort” niet gegarandeerd. De populatie holt namelijk achteruit.