Strandreservaat Noordvoort geopend. Zal het werken?

Vroeger broedden er sterns, plevieren en scholeksters op strand, zochten zeehonden er een plekje om te rusten. Dit beeld, dat we kennen van oude schoolplaten, zal wel nooit terugkomen. Of toch wel? Op woensdag 8 mei werd op de grens van Noord- en Zuid-Holland het eerste Nederlandse strandreservaat geopend. Noordvoort heet het reservaat omdat het tussen Noordwijk en Zandvoort in ligt. De initiator van het reservaat is de Vereniging voor Natuur en Vogels Noordwijk. Hun voorzitter Leo Schaap heeft er jarenlang aan getrokken en ook onze Vogelwerkgroep (Chris Brunner) heeft er een steentje aan bijgedragen

Unieke wandelroute over zeereep

Op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort (paal 70 -73) zijn palen geplaatst met borden en er is over de zeereep een unieke wandelroute van 3 km aangelegd. Dit met het doel, mensen te verleiden niet over het strand te lopen maar over de zeereep. Gaat het werken. Wordt het strand rustiger zodat zeehonden en vogels op het strand ruimte krijgen die ze verdienen.

Opening

Op 8 mei openden wethouders Sjaak van den Berg van Noordwijk en wethouder Ellen Verheij-de Haas van Zandvoort het Strandreservaat Noordvoort. Voorafgaand droeg de Zandvoortse dichter Marco Termes een gedicht voor dat hij speciaal voor Noordvoort heeft geschreven. Hierna maakten de groep aanwezigen een wandeling richting Zandvoort naar het strandreservaat om het gebied met eigen ogen te zien. 

Samenwerkingsproject

Project Noordvoort is een uniek samenwerkingsproject van de gemeenten  Noordwijk en Zandvoort, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en (namens gemeente Noordwijk) Omgevingsdienst West-Holland. Met dank voor de subsidies van: Provincie Zuid-Holland, Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland en het Eneco Luchterduinenfonds.

Noordvoort.nl