Steve Geelhoed over scheepstellingen op de Noordzee op Sovon-dag

Op de landelijke Sovon-dag in november heeft onze eigen zeetrekgoeroe, de Boeddha van Bloem een lezing gegeven over het voorkomen van vogels op de Noordzee. De verspreiding op zee is vastgesteld door zogenoemde ESAS-tellingen vanaf schepen. In zijn lezing liet Steve Geelhoed zien dat soorten net als op het land niet gelijkmatig over de Noordzee verdeeld, maar dat ze soortspecifieke verspreidingspatronen hebben. Ook de seizoenspatronen verschillen per soort. De zeetrektellingen in  Bloemendaal zijn een afgeleide van het seizoensvoorkomen op zee.

Op de Noordzee komen tal van kust gebonden soorten tot min of meer kust mijdende soorten voor.  Zo zijn duikers kust gebonden en is hun voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor. Nieuwsgierig naar het voorkomen van de overige soorten? Check dan de lezing op slideshare.
Hier een artikel met een filmpje over het onderzoek.20161126-sovondag-yr

Steve op het podium in Ede. Foto Yvonne Radstake