Stem jij voor zeehonden op het strand?

Niet alleen zeehonden maar ook veel vogels hebben het strand nodig om uit te rusten en te foerageren. Door de toenemende recreatiedruk wordt dat steeds lastiger. Daarom willen de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-Kennemerland een strandreservaat ontwerpen op de grens van Zandvoort en Noordwijk met een lengte van 3 km.
In het strandreservaat krijgt de natuur voorrang, het strand wordt niet afgesloten maar bezoekers worden geïnformeerd en gevraagd een uitgezette route te volgen. Het is de bedoeling dat honden worden aangelijnd en dat verstorende activiteiten worden geweerd. In het gebied krijgen zee en zand vrij spel waardoor nieuwe duinen worden gevormd. In combinatie met de open gemaakte zeereep wordt zand naar binnen getransporteerd om de oude duinen en natuur te vernieuwen.

Een bezoek wordt aantrekkelijk om de veranderingen van strand en duin te volgen en om dieren te spotten. Met een klim naar het uitzichtpunt Noordvoort, op het hoogste punt van de aangrenzende Luchterzeeduinen, is dit een unieke ervaring voor recreanten, natuurliefhebbers en toeristen.

Om het strandreservaat te kunnen realiseren is geld nodig. Eerst geld om de benodigde maatregelen concreet uit te werken. En daarna om het te realiseren. VNV Noordwijk heeft subsidie aangevraagd bij het Eneco Luchterduinenfonds. In de eerste ronde met succes. Het project is genomineerd. Nu hebben voor de laatste ronde zo veel mogelijk stemmen nodig.

Hier kan je stemmen!

Help ons – geef jouw stem – om een plek te maken, waar zeehonden en vogels zich onbedreigd voelen en waar de zeereep tot leven komt. Een plek om de prachtige natuur te beleven, waar zand en zee vrij spel hebben en waar men kan genieten van een wijds vergezicht over onze unieke kust.

Vanaf vandaag t/m 23 februari kan erop gestemd worden.