Schrikdraad moet grutto terugbrengen in Oud-Spaarndammerpolder

De Oud-Spaarndammerpolder ligt tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. Veel mensen beschouwen dit gebied als onderdeel van de Heksloot. Vanouds broeden er veel weidevogels. De laatste jaren is de stand echter afgenomen en de komst van de vos is waarschijnlijk het grootste probleem. Op 3 november wordt een rapport gepresenteerd met daarin maatregelen om het aantal weidevogels weer op te krikken. Het plaatsen van een schrikdraad om de vos te weren is een van de maatregelen.

Ook bomen snoeien

Tot een jaar of 20 geleden kwamen er geen vossen voor in de graslandgebieden rondom Haarlem. In de Heksloot broedden er toen tot dicht tegen de bebouwing veel weidevogels, mede door het extensieve graslandgebruik van de veehouders. De komst van de vos zorgde echter voor een sterke achteruitgang. Waarschijnlijk versterkt door intensivering van het graslandgebruik en het hoger worden van de bomen rond de graslanden. Omdat ook in de bebouwde kom vossen voorkomen en die ongrijpbaar zijn voor de leden van de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE), wordt voorgesteld in het westelijk deel van de Oud-Spaarndammerpolder tijdens de broedtijd een vossenraster (schrikdraad) te plaatsen. Andere aanbevelingen zijn: regelmatig snoeien van de bomen in de omgeving, geen werkzaamheden in de broedtijd, voldoende kruidenrijk grasland en maaien pas als de kuikens kunnen vliegen. Hoofddoel van de aanbevelingen is behoud en terugkeer van de grutto. Maar de verwachting is dat ook kievit, scholekster, tureluur, graspieper en slobeend van de maatregelen profiteren.

Betrokken partijen

Spaarnelanden is, in opdracht van de gemeente Haarlem, initiatiefnemer van dit project en voert het uit in samenwerking met Landschap Noord-Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, de veehouders, de Vereniging Behoud Hekslootpolder, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de weidevogelvrijwilligers. Foto Grutto is van Joker Huijser.

spaarndammerpolder-4klein-ilse-miedema