Scholekster op het dak? Geef het door!

Het broedseizoen van de scholekster staat voor de deur. Deze ‘bonte piet’ in stijlvol zwart-wit met zijn karakteristieke oranje-rode snavel en roze poten broedt van oudsher aan de kust en in weilanden. Al een lange tijd is hun broedsucces daar veel te laag, waardoor de aantallen scholeksters snel afnemen. Er zijn scholeksters die zich vestigen op daken in steden. Echter kent de stad nieuwe gevaren en is over de nieuwe manier van broeden weinig bekend. 

Rafael Martig: “De trend is zorgelijk. Scholeksters kunnen wel 45 jaar oud worden maar de laatste jaren zijn er erg weinig jongen meer grootgebracht. Bij de dakbroedende scholeksters in de stad lijkt het wel iets beter te gaan, maar zeker weten doen we dat niet en het gaat nog om relatief weinig vogels. Een paartje bij voetbalclub Asser Boys heeft op het dak van hun kantine zo al vier jaar achtereen succesvol jongen grootgebracht. In plaats van mossels en andere schelpdieren als hoofdmenu kiezen de scholeksters dan voor wormen en emelten, die ze vooral uit bermen en grasland halen. Hiermee voeren ze hun kuikens, tot het moment dat die zelf kunnen vliegen”

Eerste landelijk onderzoek

De nieuwe opgerichte Stichting Onderzoek Scholekster en bioloog Rafael Martig starten een nieuw ‘citizen science’ onderzoek, via scholeksterophetdak.nl. Met als doel om deze soort te helpen overleven. Het is de eerste keer dat er op landelijke schaal specifiek onderzoek wordt gedaan naar scholeksters die broeden op daken. Dit onderzoek wordt gesteund door Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Nederlands Instituut voor Ecologie en Vogelbescherming Nederland.

Help mee!

Signaleer jij een broedende scholekster op een dak? Geef het door via de website scholeksterophetdak.nl. Hierbij dien je een aantal gegevens in te vullen, zoals de locatie van het nest en het aantal eieren. Het invullen kost maar een paar minuten. Met die gegevens kan er gekeken worden hoe de scholekster geholpen kan worden om te overleven.