Zaterdag 20 maart | Samen vogelen Landje van Gruijters

Het Landje van Gruijters is een uniek vogelrijk plas-dras natuurgebied ten noorden van Spaarndam. We verwachten grote aantallen Grutto’s. Daarnaast zijn onder andere Smient, Wintertaling, Kluut en Tureluur mogelijk ook waar te nemen. Misschien zien we een Kleine Plevier. Vertrek om 09:00 uur vanaf Parkeerplaats Redoute aan de Slaperdijkweg in Spaarndam. Verwacht einde van de excursie: 11:00 uur. Aanmelden uiterlijk maandag 15 maart via dit e-mailadres. Excursieleider: Eef van Huijssteeden.

Deze excursie zal alleen doorgaan als de overheids richtlijnen het toelaten om met een groep van 10 personen op pad te gaan.