Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Reuze larve gewoon naast het pad

Op de warme 11de juni 2023 liepen we met 10 jongens en meisjes een rondje in de Kennemerduinen. Omdat het zo warm was, hebben we niet zo veel vogels gezien. Toch was het een leuke tocht. Vlakbij de ingang zag een van de kinderen een grote larve op de grond liggen. Wat een beest! We hebben deze met ObsIdentify gedetermineerd en het bleek een Neushoornkever te zijn! Een van de grootste keversoorten die in Nederland voorkomt. Dat niet iedereen milieubewust met de duinen omgaat, bleek toen we bij ’t Wed door de duinpannen liepen. We vonden veel troep en een krat met lege bierflesjes. Twee kinderen hebben het milieu geholpen en een extra zakcentje verdiend! Hulde.