Resultaten van Heksloottellingen op site

De oud-coördinator van de vogeltellingen in de Heksloot, Jan Meijer uit Hoofddorp, heeft alle tellingen van 2000 t/m 2016 keurig op een rijtje gezet en grafieken gemaakt. Nu is makkelijk af te leiden hoe het gaat met de vogels in dit gebied tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. Hierbij gaat het dus niet alleen om de broedvogels, maar om alle soorten. Zo is bijvoorbeeld de afname van de hele gewone Wilde Eend (grafiek hieronder) heel duidelijk in de cijfers terug te zien.

Jan heeft dit gepubliceerd voor de tellers, maar ook voor mensen die iets met de cijfers willen doen bij eigen onderzoek

Naar de cijfers.