Resultaat enquête onder leden Vogelwerkgroep

In het voorjaar van 2014 heft het bestuur van de Vogelwerkgroep een enquête georganiseerd onder de leden. De aanleiding was een vraag van de excursie-commissie. Zij willen graag horen aan welke excursies de leden behoefte hebben. Dit is vervolgens uitgebouwd tot een volwaardige enquête met vragen over vrijwel alle werkvelden van de Vogelwerkgroep. De uitkomsten leren het bestuur en de commissies veel. Mensen die zich hebben aangeboden voor vrijwilligerswerk worden benaderd. Hieronder een samenvatting van de resultaten. De enquête is opgesteld en uitgewerkt door Frank Dijkstra en Margot van der Veen.

Samenvatting resultaten enquête 2014