Regionale Vogeldag: 400 bezoekers in de ban van vogels

Op zondag 13 mei organiseerden we samen met het IVN en Landje van Gruijters een Regionale Vogeldag. Er waren meer dan 40 vrijwilligers betrokken. De dag was in de Vogelweek van Vogelbescherming gepland en Fort benoorden Spaarndam was de uitvalsbasis. Een van hen, Ton Lansdaal, beschrijft welke uitdagingen dat met zich meebracht.

Het is halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw. Een koude winter en een dorpje in Noord-Friesland is door hevige sneeuwval van de buitenwereld afgesloten. De elektriciteit is uitgevallen en de situatie in het dorp verergert met de dag. Uiteindelijk blijken alleen een paar tanks van Defensie het dorpje te kunnen bereiken. Op hun aanhangers een fors aggregaat en honderden meters kabel. De beperking komt uit de mond van de tankcommandant: iedere dorpeling mag maar 200 watt verbruiken. Bij overschrijding, zo heeft hij door de Genie laten uitrekenen, ontstaat overbelasting en stopt het aggregaat. En zoals bij elk sociaal dilemma gaat het natuurlijk mis. Het aggregaat valt uit.  

Johan Stuart

Hier moet ik aan terugdenken als ik samen met ‘Commandanten’ Berna en Marc het Fort Benoorden Spaarndam als kwartiermakers van tevoren verken. Geen gas, geen water en geen elektriciteit aanwezig in het Fort!! En over een paar weken is dat Fort het decor van de Regionale Vogeldag 100% Kluut. Berna, Johan en Eef van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK), IVN Zuid-Kennemerland (IVNZK) en Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters willen op deze dag met subsidie van Betrekken bij Groen-fonds presentaties verzorgen, kraampjes inrichten, beamers en IPhones gebruiken, laptops aansluiten, een tentoonstelling inrichten die volgens tentoonstellingsbouwer Jan-Willem “fraai aangelicht moeten worden” en dat allemaal in een stikdonker fort zonder stroom!? De oplossing voor dit probleem komt diezelfde dag uit het 125 meter verderop gelegen tuinhuisje van overburen Jelle en Kirsten. De afstand wordt overbrugd met nieuw aangeschafte kabel. In het fort bewaakt een ampèremeter het verbruik van de Ledlampen en beamers.

En dan is het zondag 13 mei. Het Landje van Gruijters wordt ingewijd: ervaren gidsen lopen met bezoekers een rondje om het Landje en laten zien waarom en hoe het natuurbeheer van het Landje is verbeterd. Ook de aangrenzende vogelgebieden Hekslootpolder en Munitiebos komen aan bod. Vooral het normaliter niet toegankelijke Munitiebos vindt gretig aftrek. Over het eiland van het Fort speuren kinderen naar vogels en al pluizend zoeken ze naar de botjes van muizen in uilenbraakballen. Al weer een stempel op de stempelkaart verdiend! Kraampjes van Vogelhospitaal, Vogelwerkgroep en Thijsse’s Hof staan met onder meer vogelboeken, flyers en vogelhuisjes. Iedereen kon van dichtbij zien hoe Ron Philippo een Roodborstje opzette. Bij de Big Sit werden tussen 8.00 en 16.00 uur bijna 80 verschillende vogelsoorten gezien. En er is (gratis) koffie en thee met speculaasjes.  

Johan Stuart

En niet te vergeten het Fort zelf: tientallen verlengsnoeren, verdeelblokken en kabelhaspels zorgen ervoor dat de tentoonstelling en de opgezette vogels goed worden aangelicht, beamers en laptops ondersteunen de diverse lezingen en quizzen en laten de zang en nachtelijke kreten van vogels maximaal tot hun recht komen. Ongeveer 400 bezoekers krijgen zo een onvergetelijke indruk van de wereld van vogels, maar ook die van de wereld van het Fort. Want gelijktijdig loodst ‘Fort Commandant’ Ziegel zijn bezoekersgroepen langs de historische tekeningen van zijn Fort. Twee werelden smelten zo in elkaar.

Wat een prachtdag. Zelfs de vogelpreparateur heeft met zijn elektrische föhn en compressor de elektriciteitsvoorziening niet kunnen onderbreken. Volgend jaar maar weer? Ton Lansdaal