Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Record aantal vogelsoorten in Zuid Kennemerland in 2020

Lars Buckx schrijft ons het volgende over 2020.

Het thuiswerken bracht over het algemeen meer tijd om naar buiten te gaan en doordat vakantie niet mogelijk was werd er meer tijd in eigen regio doorgebracht. Het resultaat was dat er afgelopen jaar erg fanatiek werd gevogeld in regio Zuid-Kennemerland. Mede door de vele vogeluren werd 2020 een recordjaar. 

Het hoogste aantal waargenomen vogelsoorten in één jaar in regio Zuid-Kennemerland werd in 2001 op 275 soorten gezet. Ook in 2011 en 2017 werden er 275 verschillende soorten waargenomen in de regio. Het was tijd voor een nieuw record: in 2020 werden er maar liefst 285 verschillende vogelsoorten waargenomen in onze regio. Een verbetering van het record met 10 soorten! 

 

Struikrietzanger – foto Lars Buckx

Er was in 2020 één primeur op de lijst: de Zwarte Rotgans. Een lang verwachte nieuwe regiosoort. Daarnaast waren er vier soorten die afgelopen jaar pas voor de 2e keer in onze regio opdoken: Dwergarend, Poelsnip, Citroenkwikstaart en Kleinst Waterhoen. Voor Vale Gier, Vale Gierzwaluw en Iberische Tjiftjaf (foto Lars Buckx) was het de 3e keer dat we de soort op de jaarlijst konden noteren. Daarnaast waren er nog verschillende niet-jaarlijkse soorten om tot het record te komen, zoals Woudaap, Zwarte Ibis, Witwangstern, Griel, Noordse Nachtegaal, Veldrietzanger, Struikrietzanger, Roodkopklauwier, Bosgors en Grauwe Gors. Daarentegen waren er weinig echte missers. De meest opvallende soorten die op de jaarlijst van 2020 ontbreken in vergelijking met voorgaande jaren zijn Roodpootvalk, Grauwe Franjepoot, Bonte Kraai en Frater. 

De soortenlijst had zelfs nog wat hoger kunnen zijn, maar een baardgrasmus spec. op de Zuidpier kon niet tot soortniveau gedetermineerd worden en een Humes Braamsluiper in de Amsterdamse Waterleidingduinen komt nog niet in aanmerking voor aanvaarding bij de CDNA. 

Ook het persoonlijk regiojaarrecord werd in 2020 verbroken. In 2012 zag ik zelf 238 vogelsoorten in één jaar binnen onze regiogrenzen, wat een nieuw record betekende. Ook dat record werd afgelopen jaar flink aangescherpt met het waarnemen van 247 vogelsoorten door mijn vader Han Buckx. Meer over het vogeljaar 2020 is te lezen in de eerste editie van de Fitis dit jaar.