Record aantal Halsbandparkieten in Haarlem tijdens wintertelling

Zaterdagavond 19 december 2015 zijn de Halsbandparkieten op de slaapplaats geteld. De tellingen worden niet meer landelijk door Sovon gecoördineerd, maar de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland vindt het belangrijk de aantallen van deze exoot goed te volgen. Het is een relatief eenvoudige klus, omdat ze samen komen op een slaapplaats.De slaapplaats was niet op de vaste plek (hoek Boerhaavelaan/Amerikavaart, Haarlem-Schalkwijk) maar iets zuidelijker langs de Amerikavaart. Ze sliepen op twee plekken vlakbij het benzinestation. Het was goed dat Marco van Wieringen de locatie voor de telling had gevonden. Doordat ze op twee plekken sliepen, was het fijn dat er vier tellers waren, zo kon met twee tellers bij elke slaapboom geteld worden.

Het invliegen in de slaapbomen was al begonnen, toen er een Sperwer verscheen. De vogels DSCN4661werden alert, maar er vlogen maar vijf vogels op om roepend boven de Sperwer te gaan vliegen. Wel ontstond er paniek toen er een Havik verscheen. Deze dook in de slaapboom, maar verschalkte geen parkiet. Alles vloog op, en hoewel de havik snel door vloog bleven de parkieten minuten rondvliegen en duurde het zeker 10 minuten voordat ze weer invielen in de slaapboom.

De telling verliep daarna goed, omdat de halsbandparkieten individueel of in kleine groepjes naar de slaapbomen vlogen. De eindschatting van 783 vogels zal de werkelijkheid goed benaderen. Dit is een winters record. Na het broedseizoen in 2014 had Marco van Wieringen er 937 vogels geteld. In de winter werden er in Haarlem nooit meer dan 638 geteld (19 januari 2014). Een nieuw winterrecord dus.

Bedankt Priya Nair, Andrea Bloem, Marco van Wieringen en Johan Stuart. Op zaterdag 23 januari 2016 tellen we de slaapplaats in Haarlem nog een keer.