Rechter: geen jacht op Smienten deze winter

Smient / Adri de Groot

De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) en Vogelbescherming hebben 7 januari bij de rechter gedaan gekregen dat ook deze winter geen smienten meer worden geschoten. In een vorige procedure, waarin ook de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland partij was, tikte de rechter ook de provincie op haar vingers, waardoor ook vorig jaar veel smienten een schot hagel bespaard bleef.De rechter vond dit keer dat de provincie klakkeloos de schadecijfers heeft overgenomen van de Fauna Beheer Eenheid zonder te controleren of die cijfers in orde zijn. Dat had volgens de voorzieningenrechter wel moeten gebeuren, omdat vorig jaar al duidelijk is geworden dat er met de schadecijfers van alles mis is. De nieuwe cijfers zijn door de provincie onvoldoende gecontroleerd, aldus de voorzieningenrechter. Daarom mogen er ook geen smienten meer worden geschoten tot zes weken nadat de provincie een nieuw besluit heeft genomen over het verstrekken van ontheffingen voor het schieten van smienten. Aangezien daar geruime tijd mee gemoeid is, mag er deze winter niet meer geschoten worden.

799 Smienten gedood?

De provincie Noord-Hoilland heeft op 30 november een ontheffing verstrekt voor het schieten van Smienten in 22 (van de 27) Wild Beheer Gebieden in Noord-Holland. Dat besluit kwam onaangekondigd, zonder vooroverleg en ging meteen in. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland hebben meteen bezwaar aangetekend en in een voorlopige voorziening schorsing gevraagd van het besluit. Die laatste zitting was vandaag. Daar werd ook bekend dat tussen 30 november 2015 en 6 januari 2016 in Noord-Holland 799 Smienten zijn geschoten. Ook over dit cijfer is onduidelijkheid. Gaat het om het aantal keren dat er op smienten is geschoten of gaat het om 799 gedode smienten?

Nieuw besluit

De provincie zal nu in het kader van de bezwaarprocedure een nieuw besluit moeten nemen over het al dan niet schieten van smienten. De SVN heeft in zijn laatste bezwaarschrift de vloer aangeveegd met argumenten van de provincie om schieten in 22 mogelijk te maken. Wordt vervolgd.