Rasters vernield in de Hekslootpolder

In het Haarlems Dagblad lezen we dat de rasters in Hekslootpolder zijn vernield (helaas achter de betaalmuur: https://bit.ly/3vSvET6 ).
Deze rasters zijn aangebracht om te voorkomen dat vossen in het weidevogelgebied komen in het broedseizoen. Zo’n 40 hectare is beschermd. Aan de toename van de kieviten, tureluurs en grutto’s is te zien dat de rasters effect hebben.
Vorige maand en verleden week zijn op 2 plekken de bedradingen doorgeknipt, in het broedgebied bij de begraafplaats en recent bij de Klutenplas. Het is een hele klus om dit te herstellen.
Meldt verdachte bewegingen in het gebied!