PWN herstelt de dynamiek in Het Heilige Land

De duinen van Het Heilige Land in Nationaal Park Zuid-Kennemerland hebben hun naam te danken aan de weerkaatsing van het zonlicht. Op mooie dagen ontstond vroeger daardoor een bijna hemelse sfeer. Fraai en inspirerend. Vandaag de dag is van de oplichtende toppen der duinen helaas weinig meer te zien. Dit komt doordat de omstandigheden in het duin zijn veranderend. De voedselarme duinen groeien dicht. Het tempo waarmee de duinen dichtgroeien past niet bij een natuurlijk ouder wordend duin en is het gevolg van menselijk handelen (aanplant, ontwateren en luchtvervuiling). Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke invloeden zoveel mogelijk te vertragen en waar mogelijk zelfs te herstellen. Dit jaar voert PWN verschillende maatregelen uit in en rondom Het Heilige Land. Het werk is gestart op 27 september 2017.

Werkzaamheden deze winter
Het werkgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 10 hectare en is globaal gelegen tussen het Vogelmeer en Het Wed. De voor het oog meest ingrijpende maatregel is de kap van twee aangeplante dennenbosjes welke staan op paraboolduinen. PWN vormt ze om naar een gebiedseigen duingrasland met stuifkuilen en brengen op die manier de dynamiek terug in het duin. Het blonde kalkrijke zand dat aan het oppervlakte komt kan het duin inwaaien. Zo voorkomt PWN verzuring van de grond. Duinsoorten zoals het Duinviooltje en Wilde Tijm, maar ook vogels zoals de Tapuit en vlinders zoals de Duinparelmoervlinder krijgen weer kansen. Ook wordt het gehele gebied opgeschoond van de woekerende Amerikaanse Vogelkers. Er wordt zoveel mogelijk struweel gespaard om de Nachtegaal, Fitis en Roodborsttapuit het komende voorjaar weer genoeg kansen te bieden. Drie aangeplante bossen die blijven staan worden toekomstbestendig gemaakt door te dunnen. Deze bossen kunnen zich langzaam omvormen naar een meer natuurlijk bos met ondergroei en loofbomen. Iets afgelegen van Het Heilige Land, bij De Grote Pan en het Eiland, leggen we nog twee stuifkuilen aan. In het Spinnekoppenvlak zal een poel deels gebaggerd worden.

Toegankelijkheid gebied
Gedurende de werkzaamheden is het pad dat midden door het werkgebied loopt afgesloten voor een periode van circa vier werken. Dit doen we om onveilige situaties tijdens de kapwerkzaamheden of in periodes met veel zwaar transport te voorkomen. De blauwe wandelroute krijgt deze periode een kleine omleiding.

De Vogelwerkgroep en vrijwilligers die vogels tellen in het NPZK zijn tijdig geïnformeerd over het werk. Leden die nog belangrijke informatie hebben kunnen dit doorgeven aan de boswachters van PWN. Meer informatie is te vinden op de site van PWN.

Heilige land 3.0 detail

Werkzaamheden Heilige land 1718