Reuze larve gewoon naast het pad

Op de warme 11de juni 2023 liepen we met 10 jongens en meisjes een rondje in de Kennemerduinen. Omdat het zo warm was, hebben we niet zo veel vogels gezien. Toch was het een leuke tocht. Vlakbij de ingang zag een van de kinderen een grote larve op de grond liggen. Wat een beest! We hebben deze met ObsIdentify gedetermineerd en het bleek een Neushoornkever te zijn! Een van de grootste keversoorten die in Nederland voorkomt. Dat niet iedereen milieubewust met de duinen omgaat, bleek toen we bij ’t Wed door de duinpannen liepen. We vonden veel troep en een krat met lege bierflesjes. Twee kinderen hebben het milieu geholpen en een extra zakcentje verdiend! Hulde.

Lees verder

Agressieve Pimpelmees in Thijsse’s Hof

Nestkasten controleren in Thijsse's Hof / Johan Stuart

Op zondag 21 mei 2023 mochten de kinderen van de Jeugdvogelclub de nestkasten controleren in Thijsse’s Hof. In deze prachtige heemtuin hangen flink wat kasten en wij gingen met 10 kinderen en een ladder op stap. We noteerden per kast de soort, hoeveel eieren of jongen en eventueel de leeftijd van de jongen. De eerste kast was meteen spannend, want hierin broedde een Boomklever. Helaas was de klep door de vogel helemaal vastgemetseld en dus niet open te krijgen. Wel zagen kinderen dat er een jong bij de opening verscheen.

Lees verder

Grutto’s, rammelende Hazen en een dode Karper

Op 9 april 2023 stond een wandeling van de Hekslootpolder naar het Landje van Gruijters op het programma van de Jeugdvogelclub. Op deze paasochtend waren er 8 deelnemers waaronder twee nieuwe jongens. Het begon al leuk met een onverwachte waarneming van een Dodaars. Even verderop konden we mooi Krakeend, Smient en Wilde Eend naast elkaar vergelijken. Twee Rietzangers lieten zich wel horen maar niet zien. Gelukkig zagen we er later wel een in een boompje zitten. Zingend samen met een Rietgors.

Lees verder

Wisseling voorzitterschap en presentatie meerjarenplan

Tijdens de goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 maart 2023 gaf Martijn Korthorst de voorzittershamer door aan Christophe Reijman. Martijn was vanaf 2015 voorzitter van het bestuur en werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens al die jaren. Christophe is al langer actief in de Vogelwerkgroep en coördineert onder andere het veldwerk. Hij zal dit ook tijdens zijn voorzitterschap voorlopig nog voortzetten.

Overigens is het bestuur nog op zoek naar twee leden die het bestuur in de komende jaren wil gaan ondersteunen. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Lees verder

Herhaalde oproep! Tellers gevraagd voor MAS project Haarlemmermeer-Zuid

Onlangs kreeg onze vogelwerkgroep een verzoek van het Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid afdeling Haarlemmermeer om hun akkers op zowel broed- als wintervogels te inventariseren. Via een goed onderbouwde en algemeen erkende methode. Het betreft hier een project waarin de Veldwerkcommissie en de Natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep nauw met elkaar samenwerken. Ondertussen hebben we een aantal gesprekken gevoerd met het Collectief. Het doel van de inventarisatie is tweedelig:

Lees verder

Energieboswachter worden?

Onderstaande tekst plaatsen we op verzoek van de Natuur en Mileufederatie Noord-Holland.

Overal in Noord-Holland zijn initiatieven om zonneparken te realiseren. Wij als Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden het essentieel dat die goed worden ingepast in het landschap én een meerwaarde moeten leveren voor de natuur. Dat kan heel goed, landelijk zijn daar prachtige voorbeelden van.

Maar we kunnen het niet alleen, daarom zoeken we betrokken natuurliefhebbers die onze opleiding Energieboswachters willen doen en die in de participatie van zonneparken willen meedoen om ze natuurlijker te maken. Is dat iets voor jou?

Lees verder

Vogels en windturbines – een riskante combinatie

Vogelwerkgroep roept op tot beter onderzoek
Provincie en gemeenten in onze regio maken momenteel gezamenlijk plannen voor zonneakkers en windturbineparken. Hoewel onze Vogelwerkgroep voorstander is van de huidige energietransitie, staan wij kritisch tegenover de plannen voor windenergie. Wij constateren dat de gevolgen voor vogels onvoldoende worden onderzocht.

Windturbines kunnen flink wat sterfte onder vogels veroorzaken. Ook leiden windturbines tot veel verstoring van vogelpopulaties; weidevogels en andere kwetsbare vogelsoorten mijden gebieden waar windturbines staan. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn de gevolgen voor vogels aanzienlijk ingrijpender dan tot nu werd verondersteld.
De natuurbeschermingscommissie heeft daarom een visiedocument opgesteld waarmee we overheden oproepen om tijdig beter, op de beoogde ‘zoekgebieden’ gericht onderzoek te verrichten.

Volop kansen voor startende vogelaars

Tijdens een gezellige en informatieve avond in het Verhalenhuis in Haarlem-Noord op 21 februari 2023, presenteerde onze Veldwerkcommissie alle onderzoeken die dit voorjaar starten en waarvoor ze mensen zoeken. Zowel ervaren vogelaars als beginners die het ‘vak’ graag willen leren door mee te lopen.
Christophe Reijman legde uit dat het MUS-project van Sovon zeer geschikt is waarmee je als beginnende vogelaar kan starten. Vervolgens werd duidelijk dat er mensen nodig zijn voor onderzoek naar akkervogels in de Haarlemmermeer, het zogenaamde MAS-project, Meetnet Agrarische Soorten. De telgebieden liggen ten zuiden van Nieuw Vennep. Dit doen we in nauwe samenwerking met de boeren aldaar.

Lees verder

Unieke oude filmbeelden Grote Vogelmeer

Still uit de film

Tot 1950 waren de Bloemendaalse en Overveense duinen afgesloten voor wandelaars. Maar in november 1950 werd het gebied voor het publiek opengesteld. Dit was de start van Nationaal Park de Kennemerduinen. In de jaren daarna werd er speciaal voor vogels een duinmeer gegraven, het Grote Vogelmeer. Het zand werd verkocht. Natuurfilmer Jan P. Strijbos nam het initiatief om een film van het vogelleven te maken. Een uniek document. Vermoedelijk is dit zijn allerbeste vogelfilm.

Burdet’s Duin

Lees verder

Uilenballenpluizen in het Vogelhospitaal met ‘krenten’

Pluizers aan het werk / Johan Stuart

Donderdag 26 januari zijn vijftien vrijwilligers aan het pluizen geslagen. Doel was om de verspreiding van kleine zoogdieren in beeld te brengen. We hebben kerkuilenballen van Elswout en uit Spaarnwoude geanalyseerd. In totaal werden er 173 prooidieren gedetermineerd. Vooral Veldmuizen en Huisspitsmuizen. Algemene soorten dus. De vondsten van Dwergmuis en Dwergspitsmuis waren echte krenten in de pap. Dit zijn niet erg algemene soorten. De gegevens worden doorgegeven aan de Zoogdiervereniging. De data gaan dus niet verloren.

Lees verder