Locatie bijeenkomsten

Zaal 1 (2)De lezingen, cursusavonden en algemene jaarvergaderingen houden we in het witte gebouw in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem. We zijn daarmee bijna terug op onze oude locatie. Er is voldoende parkeerplek in de Parkeergarage Cronjé en in de straten ten noorden en ten oosten van de Kweektuin. Let op, want een deel van deze straat is alleen bestemd voor vrachtauto’s!

De nieuwjaarsbijeenkomsten en soms een algemene jaarvergadering houden we in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem. Dit is achter de huizen en langs het spoor.seinwezen