Vosse- en Weerlanerpolder

Vele jaren was de Vosse- en Weerlanerpolder een weliswaar klein maar zeer rijk weidevogelgebied. Sinds de recreatiepaden er zijn aangelegd en voor het publiek opengesteld is het aantal vogels helaas aanmerkelijk teruggelopen. Alsof dat nog niet genoeg is dreigde er echter ook nog een provinciaal fietspad dwars door het gebied te worden aangelegd en wel.
2015-2 VenWpolder Nog een fietspad met alle verstoring van dien is de doodsteek voor de weidevogels in dit relatief kleine gebied, riepen wij in onze contacten met de gemeente Hillegom al langer. Maar tot nu leek die oproep aan dovemansoren gericht.

Toch geen tweede fietspad door Vosse- en Weerlanerpolder!

Met het uitgangspunt ‘nee hebben we, ja kunnen we misschien toch nog krijgen’ vroegen we samen met de MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek en de KNNV Bollenstreek begin 2015 toch een gesprek aan bij de wethouder. Vooraf hebben we al onze argumenten nog eens kort op papier gezet. Dat dit nieuwe fietspad voor fietsers nauwelijks meer iets toevoegt, terwijl vooral de weidevogels erdoor – zoals we op kaartjes helder konden laten zien – zwaar zouden worden verstoord.
En wat bleek? Tot onze grote verrassing bleek de wethouder niet afwijzend te staan tegenover ons verzoek. Mede door de vele discussies die eerder zijn gevoerd maar onafhankelijk van onze recente actie, waren er namelijk ook in de gemeenteraad twijfels ontstaan aan het nut van dit extra fietspad. In september 2015 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het voostel om dit pad niet meer aan te leggen.
Met enige regelmaat hebben we nu ook overleg met het Zuid-Hollands Landschap om het beheer te evalueren. Toegezegd is dat daarbij ook een eventuele afsluiting van extra paden tijdens het broedseizoen bespreekbaar is. Zou een deel van de broedvogelpopulatie in deze polder dan toch nog kunnen worden gered?

Notitie alternatief fietspad-oost