Huiszwaluwenkolonies

De huiszwaluw staat niet voor niets op de rode lijst. Na een sterke terugloop in de vorige eeuw lijkt de soort zich heel langzaam wat te herstellen. Toch is het zaak zorgvuldig om te gaan met de bestaande kolonies van nesten aan gebouwen. Door verbouwingen en noodzakelijk schilderwerk worden de kolonies steeds weer bedreigd. Goed overleg kan echter ook hier helpen.

Huiszwaluwkolonie Vondelweg gered en springlevend

2015-3 Huiszwaluw_kAan de Vondelweg in Haarlem, pal tegenover de Hekslootpolder, zit al heel lang een kolonie huiszwaluwen. Vorig najaar vatte Elan Wonen het plan op de betreffende woningen opnieuw te schilderen. Verwijdering van de nesten was in dat kader onvermijdelijk. Op verzoek van de gemeente en in overleg met de vogelwerkgroep heeft Elan Wonen direct na de opknapbeurt kunstnesten geplaatst. De huiszwaluwen maakten er dit jaar direct dankbaar gebruik van. In circa 20 van de 27 geplaatste nesten werd er dit voorjaar volop gebroed.

Kolonie Manege Spaarnwoude

Met bijna 40 nesten is ook hier in de afgelopen jaren een kolonie van formaat ontstaan. Ook hier dreigde direct na de zomervakantie 2015 een grondige opknapbeurt van de oude boerderij met een onvermijdelijke verwijdering van nesten, terwijl huiszwaluwen soms tot in september nog broeden. Vanuit de vogelwerkgroep hebben we direct contact gezocht met zowel de pachter als de eigenaar, het Reacreatieschap Spaarnwoude. Ter plekke zijn de nog in gebruik zijnde nesten geïnventariseerd en konden we afspraken maken over een aanpak en planning van de werkzaamheden waarbij de nog broedende vogels niet worden verstoord. Na de opknapbeurt zullen ook hier vervangende kunstnesten worden geplaatst. In goed overleg wordt een plan gemaakt voor een zodanige plaatsing van nesten en voorzieningen dat er in de toekomst hopelijk minder overlast zal ontstaan.