Strandreservaat Noordvoort

Noortvoort_zeehondDrie regionale natuurorganisaties – Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en IVN Zuid-Kennemerland – hebben enige tijd geleden het initiatief genomen voor een ‘strandreservaat’ – een rustgebied voor vogels en zeehonden in het grensgebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Het Eneco Luchterduinenfonds heeft dit idee met een prijs bekroond. Aan onze zustervereniging VNV Nordwijk is in mei 2015 een bedrag van € 10.000 toegekend om de ideeën met professionele hulp concreet uit te kunnen werken.

Noortvoort_uitzichtspuntHet plan voor een ‘strandreservaat’ sluit direct aan bij de intentieverklaring Noordvoort. Zes bestuurlijke partijen, waaronder de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, hebben deze in augustus 2009 ondertekend. Doel is om in het grensgebied van de twee gemeenten met een samenhangend pakket van maatregelen en voorzieningen een meer natuurlijk kustlandschap van zeereep en strand te ontwikkelen. Voor de zeereep is intussen een concreet project uitgevoerd. Op 23 mei 2013 werd in aanwezigheid van alle partijen het uitzichtpunt Noordvoort feestelijk geopend (foto).

Het plan voor het strandreservaat is in feite een vervolg daarop. Over dit idee is al met verschillende instanties gesproken. De resultaten van het lopende onderzoek worden in de loop van dit najaar verwacht. Tegelijkertijd onderzoeken de betrokken gemeenten welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de realisering.

Onze ideeën zijn neergelegd in een afzonderlijke notitie. Meer informatie.