Overtredingen Flora- en Faunawet

Poelbroek - maaien Rijnland2a
Het voorkomen of inperken van overtredingen van de Flora- en faunawet is voor ons elk jaar weer een aandachtspunt. Regelmatig moeten we ook met (semi)overheidsinstanties daarover in discussie gaan. Onderstaand enkele actuele voorbeelden (zie verder ook onder beheer Waterleidingduinen en huiszwaluwenkolonies).

Rietoevers Rijnland

Met het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben we een langlopende discussie over het maaien van rietkragen langs waterpartijen, met name in de gemeente Haarlemmermeer. Rijnland had op vele plekken in de Haarlemmermeer rietkragen gemaaid waar volgens ons op dat moment nog volop rietvogels broedden. Het volgens de gedragscode vereiste onderzoek vooraf – voor zover überhaup0t uitgevoerd – blijkt hier echter niet te werken omdat broedende rietvogels ook voor de meest ervaren vogelaars nauwelijks zijn te traceren. Na een reeks open en plezierige gesprekken en mailwisselingen kregen we begin 2015 het bericht dat rietoevers – urgente uitzonderingen daargelaten – alleen nog tussen 1 september en 1 maart zouden worden gemaaid. Enkele maanden later blijkt de praktijk helaas al weer anders te zijn. Rijnland stelt nu dat maaien van de rietoevers ook in die periode langs sommige watergangen absoluut noodzakelijk is voor het waterbeheer. Een rapportage van het wettelijke vereiste onderzoek naar broedvogels kwam echter tot nu nog niet op tafel. Er volgt weer een vervolggesprek.

Steeds meer festivals tijdens het broedseizoen

Steeds meer krijgen we berichten en vragen van mensen die zich zorgen maken over de vele evenementen en popfestivals in parken en recreatiegebieden, ook tijdens het broedseizoen. Daarbij is het waarschijnlijk niet eens het harde geluid dat de meeste schade toebrengt aan broedvogels. Het grootste punt van zorg is dat groepen festivalgangers in de omgeving van de festivalterreinen dwars door rietlanden en ruigtes heen banjeren waar volop vogels broeden. Vanuit de vogelwerkgroep proberen we in toenemende mate bij de festivalorganisatoren en de vergunningverleners erop aan te dringen dat dit soort kwetsbare gebieden fysiek worden afgeschermd.

Obstacle Run op Circuit Zandvoort

Het lijkt wel een nieuwe hype. Overal in de regio worden hindernislopen georganiseerd waar deelnemers niet alleen sportieve kilometers maken maar onderweg ook over lastig te nemen obstakels klimmen en door de modder kruipen. En het lijkt alsof dit type sportevenementen vooral in het voorjaar moet plaatsvinden. Een onbekende natuurliefhebber ontdekte in 2015 dat een dergelijke ‘Obstacle Run’ op het terrein van Circuit Zandvoort dwars door water en over een eiland met broedende vogels zou gaan en schakelde de krant in. De directie van het Circuit besloot daarop de loop te verleggen naar een route buiten het eiland om.