Natuurvisie Haarlemmermeer

Eindelijk! Na lang aandringen en beloftes die telkens werden uitgesteld, gaat ook de gemeente Haarlemmermeer binnenkort een natuurvisie vaststellen. Helaas een natuurvisie waar de ambitie er nog niet bepaald vanaf spat. Maar we zijn al blij dat er een natuurvisie komt en dat daarin in zekere mate rekening is gehouden met de wensen van de vogelwerkgroep. Wij zijn nu vooral benieuwd of en hoe de natuurvisie in de praktijk van deze gemeente wordt toegepast.

Geniedijk loopt dwars door de Haarlemmermeer

Weinig aandacht voor natuur in het verleden

In het beleid en de politieke debatten van de gemeente Haarlemmermeer hebben begrippen als natuur en biodiversiteit tot voor kort helaas maar zelden enige rol van betekenis gespeeld. Ook de fusie met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude – toch een gebied met bijzondere natuurwaarden – leek daarin nauwelijks verandering te brengen. Toen ons enkele jaren geleden werd verteld dat de gemeente een natuurvisie wilde opstellen, dachten we nog: eerst zien dan geloven. Het duurde inderdaad nog heel lang tot er concreet iets op papier kwam. Maar nu lijkt de gemeente dan toch echt een natuurvisie vast te stellen.

Een visie met een matige ambitie

Vanwege het grote belang van deze gemeentelijke natuurvisie hebben wij, samen met IVN Zuid-Kennemerland, al vroegtijdig onze wensen op papier gezet. Ook op de conceptvisie hebben we uiteraard gereageerd. Het resultaat – de conceptvisie die er nu ligt – hebben we met gemengde gevoelens ontvangen. Natuurlijk zijn we blij dat deze gemeente beleid formuleert voor bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden binnen de gemeente. De visie straalt ook een zekere ambitie uit. Toch menen wij dat de ambitie nog een stap verder mag en moet gaan. En vooral dat er nadrukkelijk meer duidelijkheid moet komen hoe de natuurvisie straks wordt uitgevoerd en toegepast. We gaan proberen er in de laatste fase nog wat meer uit te slepen.

Houtrak