Natuur van strand en kust

De meeste Nederlandse stranden en zeerepen zijn, zeker in de randstad, al sinds vele decennia verworden tot saaie zandbakken met nauwelijks natuurwaarden. Ook natuurliefhebbers hebben zich tot voor kort nauwelijks bekommerd om de (potentiële) natuurwaarden van het strand. De laatste tijd komt daar nu duidelijk verandering in. In onze regio, tussen Zandvoort en Noordwijk, vind je sinds kort zelfs een heus strandreservaat, het eerste dergelijke reservaat van Nederland. Ook op het strand en het kustgebied van IJmuiden werken we aan een betere natuurbescherming en verhoging van natuurwaarden.

Diverse soorten meeuwen / VNV Noordwijk

Strandreservaat Noordvoort

Onze zustervereniging uit Noordwijk nam het initiatief voor een strandreservaat op het rustigste deel van het strand tussen Zandvoort en Noordwijk. Doel was om, aansluitend op de eerder al gerealiseerde stuifkuilen in de zeereep, ook de natuurwaarden van het strand te versterken. Samen hebben we de betrokken overheden overtuigd van de meerwaarde van dit Noordvoort genoemde strandreservaat: een rustplaats voor de vele vogels die onze kust aandoen en een plek waar zeehonden aan land kunnen komen. Strandrecreatie wordt er ontmoedigd, evenementen en dergelijke zijn verboden, honden moeten aan de lijn. Een uniek struinpad over de buitenste duinenrij met drie uitzichtpunten verleidt wandelaars om zo min mogelijk over het strand te lopen.

www.noortvoort.nl

Uitkijkpunt bij het strandreservaat / Noordvoort

Manifest Kustnatuur IJmuiden

Het Kustpact voor Noord-Holland voorziet ook op het strand en de duinen bij IJmuiden in mogelijkheden voor extra natuur. Omdat hier verder niemand iets mee deed, hebben wij, samen met andere natuurorganisaties onze ideeën uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een manifest waarin we pleiten voor een hele reeks van natuurmaatregelen. Extra kerven moeten het zand meer laten stuiven. Twee kleinere strandreservaten moeten een betere bescherming bieden voor de vele foeragerende en rustende trekvogels en ook broedvogels aantrekken. Eilanden in twee duinmeren en een broedrots aan de rand van de haven moeten de populatie broedvogels versterken. Inmiddels hebben we onze ideeën gepresenteerd en is een overlegtraject gestart met de betrokken overheden en natuurbeherende organisaties.

Kuifaalscholver met jong in Britse broedkolonie