Landal GreenPark bij Fort Noord in Spaarnwoude

De IJsvogel broedt in de gracht bij het fort. Foto Hans Vader

De IJsvogel broedt in de gracht bij het fort. Foto Hans Vader

Recreatieschap Spaarnwoude zit in haar maag met het beheer van Fort Noord bij Spaarndam. Enkele jaren geleden werd het plan opgevat geld voor het fort te genereren door een pachter voor het fort en het omliggende munitiebos te vinden. Via een openbare inschrijving werden veel ideeën ingebracht. Esbi Bouw won de inschrijving met het plan voor een Landal GreenPark met 86 woningen. Volgens het plan komen in het fortgebouw de dienstfuncties (restaurant, café, winkel etc.) en een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam.

Bezwaren

Het fort een bestemming geven en opknappen daar zijn niet zoveel bezwaren tegen. Het volbouwen van het munitiebos met huisjes en de drukte die dat oplevert, daar zijn heel veel bezwaren tegen gerezen. Bij omwonenden, bij natuur- en cultuurclubs en bij enkele gemeenten die het bestuur vormen van het Recreatieschap samen met de provincie. De bezwaren waren: te veel verkeer, extra drukte in Spaarndam, niet de juiste vorm van recreatie op deze plek en verstoring van de natuurwaarden van met name het Landje van Gruijters, een van de meest waardevolle parels van ons hele werkgebied. Ook de Vogelwerkgroep is daarom tegen de komst van het vakantiepark.

Besluit genomen, maar project vooralsnog afgelast

Toen er in het bestuur van het recreatieschap een positief besluit (onder enkele voorwaarden) was genomen, hebben we de stap gemaakt om mee te gaan denken. Vooral om de grootste angels uit het plan te halen en het Landje van Gruijters zo veel mogelijk te beschermen. We deden dit samen met een aantal natuurorganisaties en vertegenwoordigers van de omwonenden in de Werkgroep Natuur. in april 2013 heeft het bestuur van Spaarnwoude een positief besluit genomen. Ze hebben toen ook aangegeven het merendeel van de adviezen van de werkgroep Natuur over te nemen. De Vogelwerkgroep gaat dit uiteraard, samen met andere clubs en omwonenden, volgen. Nadere informatie: fortnoord.wordpress.com
Intussen heeft de projectontwikkelaar zich teruggetrokken. Het recreatieschap is op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. Informatie over het proces en alle stukken van het bestuur van Spaarnwoude en de werkgroepen staan hier.
Nadere informatie: Johan Stuart (j [dot] stuart [at] planet [dot] nl)

Artist impression van het park vanuit het oosten.

Artist impression van het park vanuit het oosten.