Handhaving natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet beschermt de nesten van alle in het wild levende vogels. Van sommige soorten zijn de nesten zelfs jaarrond beschermd. De praktijk is echter weerbarstig. Overheden en particulieren trekken zich te vaak maar weinig aan van deze wet. De handhaving laat sterk te wensen over. Extra probleem is dat de wet niet duidelijk is geformuleerd. Goed onderzoek naar aanwezige nesten is de belangrijkste voorwaarde om werkzaamheden tijdens het broedseizoen te mogen uitvoeren. Steeds weer zien we dat opdrachtgevers en aannemers hun huiswerk niet of belabberd doen.

Lees de toelichting op deze punten hieronder.

Blauwe Reigers op het nest

In actie voor broedvogels

Elk voorjaar weer krijgen we te maken met ‘incidenten’ waarbij nesten van broedvogels worden bedreigd of vernield. Want lang niet iedereen neemt het zo nauw met de bepalingen van de Wet natuurbescherming. Drie toevallige voorbeelden illustreren dat:

  • Een reigerkolonie leek ernstig in gevaar door luidruchtige werkzaamheden van een aannemer die gepaard gingen met flinke trillingen. Omdat we direct zijn gealarmeerd, konden we op tijd de alarmbel luiden. Na overleg bleken de werkzaamheden met weinig moeite veel minder hinderlijk te kunnen worden uitgevoerd. Kolonie gered.
  • Het Hoogheemraadschap van Rijnland wilde per se baggerwerkzaamheden midden in het broedseizoen uitvoeren, iets wat wij op zich al niet gewenst vinden. Als plek om het grote materieel te water te laten en er weer uit te halen had de aannemer bovendien een berm pal naast een wilg gekozen waarin een paar Boomvalken broedden. Rijnland reageerde gelukkig onmiddellijk op onze melding van deze dreigende verstoring.
  • Een aannemer-ontwikkelaar van een woningbouwproject aan de kust had bedacht om de bestaande gebouwen eind mei te slopen. Op de platte daken van de gebouwen waren echter net vier paar Kleine Mantelmeeuwen begonnen te broeden. We hebben de aannemer direct geïnformeerd dat sloop van de gebouwen in deze periode in strijd is met de wet. De door ons ingeschakelde Omgevingsdienst heeft dat bevestigd en ging met de aannemer in overleg. Er zat voor hem niets anders op dan zijn plannen aan te passen.

Alleen dankzij alerte vogelaars uit de buurt kwamen deze bedreigingen aan het licht. Alleen daar waar wij – vogelaars en natuurbeschermers – goed opletten en waar nodig aan de bel trekken, worden broedvogels voldoende beschermd.