Fietspad door Amsterdamse Waterleidingduinen

Struinen door de AWD.

Struinen door de AWD.

De provincie en andere overheden spannen zich al jaren in om een ecologische verbinding tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te realiseren. Als eerste stap is in 2014 het ecoduct gebouwd over de Zandvoortselaan.  Later zullen nog dergelijke voorzieningen over de spoorlijn en de Zeeweg volgen.

Gekoppeld aan het ecoduct Zandvoortselaan is een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen gepland. Fietsen is een zeer natuurvriendelijke manier van transport maar toch is de Vogelwerkgroep tegen dit fietspad. De AWD is nu een wandelgebied en je mag er zelfs van de paden. Struinen dwars door de natuur gebeurt vooral dichtbij de ingangen en verder van de ingangen is het rustig in het duin. Dat struinen en deze automatische zonering willen we graag zo houden.

Bezwaren tegen dit fietspad

Het probleem voor ons zit hem vooral in twee vragen:Fietspad awd
– Wie zorgt ervoor dat fietsers het nieuwe fietspad volgen en niet uitwaaieren over het duin? Toezicht is er nauwelijks. Grote kans dat het dan overal in het duin veel drukker wordt.
– Het begint nu met één fietspad, volgen er later niet meer? Vanuit de politiek is die wens al geuit.
Daarnaast moet voor dat fietspad onnodig een stuk bos moet worden gekapt en gaat waardevol ‘grijs duin’ verloren.

De Vogelwerkgroep heeft constructief meegedacht en alternatieven buiten de AWD om aangedragen. Toch is het advies van de klankbordgroep genegeerd.

Bezwarenprocedure, project vooralsnog afgelast

Tegen het voornemen om dat fietspad te realiseren heeft onder andere de Vogelwerkgroep bewaar aangetekend. En wat bleek: Ons bezwaar was zo steekhoudend dat de provincie de vergunningaanvraag heeft ingetrokken. De aantasting van bos en grijs duin in het Natura 2000-gebied bleek in strijd te zijn met Europese regelgeving. De provincie gaat nu op zoek naar een alternatief dat minder schade toebrengt aan de natuur. Wij zijn benieuwd waarmee de provincie gaat komen.