Duinpolderweg

2015-1 Oosteinderpolder_k

De never ending story van de onnodige en het landschap verwoestende Duinpolderweg tussen Hillegom en Bennebroek blijft de gemoederen bezig houden. De provincie Noord-Holland, Gedeputeerde mevrouw Post voorop, gaat onverdroten en ongehinderd door de vele inspraakreacties en protesten door met dit prestigeproject. Rond de kerst 2014 nog kwam een nieuw rapport uit dat moest bewijzen dat de weg echt nodig zou zijn en de beste ‘oplossing’ zou bieden voor de nog steeds onduidelijke knelpunten in de regio. Toch is er nu een kink in de kabel gekomen. De provincie moet de zaak nu opnieuw bekijken en beter onderbouwen.

Nut en noodzaak Duinpolderweg staan opnieuw ter discussie

Al in 2013 had de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies laten weten dat nut en noodzaak in het verleden niet goed waren aangetoond. Zij stelde een concrete werkwijze voor om wel goed onderzoek te doen. In een inspraakreactie hebben wij aangetoond dat het nieuwe rapport het advies op alle essentiële punten negeert.
De provincie Noord-Holland wilde het echter ook nu niet zo nauw nemen met dit advies en op de oude voet blijven doorgaan. Provinciale Staten van Zuid-Holland dachten daar gelukkig anders over. Vrijwel alle partijen lieten weten niet overtuigd te zijn van nut en noodzaak van deze weg. Nu moet Noord-Holland in een ‘tussenstap’ een nieuw rapport maken waardoor flinke vertraging in dit project is ontstaan. Zou daarmee nu eindelijk een open discussie op basis van argumenten over deze onzalige weg mogelijk worden? Veel vertrouwen hebben we er nog niet in maar zijn wel blij met dit tussentijdse succes.
De resultaten van de tussenstap worden in de loop van 2016 verwacht. De Vogelwerkgroep houdt de ontwikkelingen, samen met andere belangengroepen, nauwlettend in de gaten.

Lees meer op de website van de MilieufederatieMeer informatie is ook hier te vinden.