Duinpolderweg

Zelfs de felste tegenstanders hadden er tot voor kort bijna niet meer op durven hopen. En toch is het gelukt. Het in 2019 aangetreden Noord-Hollande provinciebestuur heeft de stekker getrokken uit het onzalige project Duinpolderweg. Een weg van niets naar nergens die er volgens vele bestuurders desondanks per se moest komen en wel dwars door het nog goed bewaarde landschap tussen Hillegom, Bennebroek en de duinen. Een weinig fraai hoofdstuk van bestuurlijk handelen en misleiden is toch nog tot een goed einde gekomen. Dankzij het negen jaar lang aanhoudende verzet van vele groeperingen – waaronder ook onze vogelwerkgroep – en uiteindelijk vooral dankzij de grote winst van GroenLinks bij de laatste provinciale verkiezingen in Noord-Holland.

Protestbord langs tracé Duinpolderweg

Typisch product van ouderwets bestuurlijk denken

Na al die jaren vol van protesten en commotie zijn de meeste mensen al lang weer vergeten hoe dit eigenaardige project ooit tot stand is gekomen. De weg moest de bij De Zilk doodlopende provinciale weg N206 verbinden met de A4 ten zuiden van Hoofddorp. Grootse doelen hadden de bestuurders voor ogen met deze nieuwe semi-snelweg: de ‘Greenport Bollenstreek’ moest rechtstreeks worden verbonden met de ‘Mainport Schiphol’. Maar daar waar de weg zou moeten komen, was helemaal geen Greenport! – zeiden critici al snel. En files waren nergens te bekennen. Nee, de nieuwe weg moest ook de betrokken dorpen van doorgaand verkeer bevrijden en daarmee de leefbaarheid verbeteren. Wel een raar argument als men bedenkt dat juist de betrokken dorpsraden zich in toenemende mate verzetten tegen dit wegenproject. Want wie moest zo iets beter kunnen beoordelen dan zij?

Aanhoudende weerstand vanuit de omgeving

Het verzet van dorpsraden, natuur- en milieuorganisaties en op den duur ook gemeenten tegen deze onnodige weg was fel en nam in de loop van de tijd alleen maar toe, ondanks dikke en kostbare rapporten die de wisselende bestuurders steeds weer uitbrachten. Uiteindelijk heeft het verzet succes gehad. Het ooit glorieus gepresenteerde project Duinpolderweg is vele jaren later stapsgewijs onttakeld. Eerst moesten bestuurders afscheid nemen van het idee van de semi-snelweg. Toen bleek de verbinding met de N206 vanwege de stikstofproblematiek toch echt niet uitvoerbaar te zijn. En nu is dus ook het laatste nieuwe weggedeelte door de fraaie Hillegomse polders van tafel. Nu maar hopen dat er over enkele jaren geen nieuwe bestuurders opstaan die ons doen geloven dat meer asfalt de oplossing is van niet bestaande problemen.