Oud-bestuurslid Menno Luikinga overleden

Op 12 februari 2014 is in zijn geboorteplaats IJmuiden, na een langdurig ziekbed, Menno Luikinga overleden. Hij is 94 jaar geworden. Menno was een van de oprichters van de Vogelwerkgroep, samen met onder meer Freek Bloem, Truus Bloem-Margadant, Theo Belterman en Wijnand Akkerman. Deze groep, aangevuld met anderen, richtte in 1958 ook het vogelringstation in de Kennemerduinen op, officieel geheten de  “Stichting Vinkenbaan Mr. Cornelis van Lennep”. Menno heeft vanaf de oprichting van de Vogelwerkgroep lange tijd deel uit gemaakt van het  bestuur, meestentijds als secretaris en voor enkele kortere periodes als voorzitter. Ook was hij een aantal jaren lid van de Ledenraad van Vogelbescherming. Menno was bevriend met Jan P. Strijbos en was zijn vaste begeleider in de dia- en filmpresentaties die Strijbos door het hele land verzorgde.

Als controleur Vogelwet trad hij educatief op als daar aanleiding toe was, maar ook direct als hij bijvoorbeeld op een veiling illegaal opgezette vogels aantrof – hetgeen voor de invoering van de Flora en Faunwet in 1998 zeker niet ongewoon was.

Menno Luikinga was de laatst levende van de oprichters van de Vogelwerkgroep. Wij denken met dank en respect terug aan zijn grote betrokkenheid bij zijn langdurige inzet voor onze Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

100_1723