Op de ladder nestkasten inventariseren in Thijsse’s Hof

Op woensdag 5 mei zijn we met een grote groep op bezoek geweest in Thijsse’s Hof. Een heemtuin die speciaal is aangelegd om plantensoorten uit de omgeving van de Kennemerduinen aan het publiek te tonen. Hierbij zitten ook zeer zeldzame soorten. Naast dit doel  is het ook een ideaal broedgebied voor meerdere soorten vogels. Om deze te kunnen huisvesten zijn er door de hele tuin op verschillende plekken nestkasten opgehangen, voor zowel de kleinere als grotere vogelsoorten.

Deze dag mochten de kinderen van de Jeugdvogelclub helpen met het inventariseren van deze nestkasten. Er werd eerst aandachtig geluisterd naar het verhaal van de tuinman die ons uitlegde wat het plan was en waarom ze dit ieder jaar doen. Daarna werden er groepjes gemaakt en ieder groepje kreeg 3 nestkasten aangewezen om te kijken of er vogels in broeden. Helaas waren niet alle nestkasten bewoond, maar gelukkig het overgrote deel wel. We zagen zelfs al jonge vogels. Bij elke nestkast is er genoteerd welke vogelsoort er broedt en hoeveel eieren/jongen er aanwezig waren. Dit zijn de soorten die het meest gezien werden: Koolmees, Pimpelmees en Roodborst. 

Naast de vogels hebben we ook uitleg gekregen over een aantal plantensoorten die daar groeien en de verschillende onderzoeken die ze op het terrein uitvoeren. Al met al een ontzettend leuke en leerzame dag die we gelukkig droog hebben doorgemaakt. We bedanken Johan Görtemöller heel hartelijk! Annemarijn Sintenie