Ons boek gaat binnenkort naar de drukker

Heel wat leden van onze Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn de laatste tijd heel druk geweest met het schrijven en samenstellen van een schitterend en ook zeer lezenswaardig boek met de titel: Vrije vogels, dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Aan de hand van zeer actuele thema’s als broedende meeuwen op daken, het ganzenprobleem rond Schiphol, broedende Lepelaars in bomen, de inzet van tal van vogelaars om bepaalde soorten goede overlevingskansen te bieden, de komst van een nieuw Kennemermeer en nieuwe ontwikkelingen in de duinen, de landgoederen en de polders schetst het boek een mooi beeld van het vogelleven in deze regio. Een nieuw avifaunistisch overzicht maakt dit beeld compleet. Eens te meer blijkt daaruit hoe binnen een drukke Randstad toch ruimschoots plaats is voor een rijk geschakeerde natuurbeleving. Het boek kost € 20 (leden Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland € 15) en is vanaf mei verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels en via deze site.
cover VWG_mockup