Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vervolgcursus vogels herkennen 2022/23 afgesloten

In oktober 2022 startte de vervolgcursus vogelherkenning en -onderzoek. De cursus eindigde op 15 april 2023. De cursus bestond uit 6 maandagavonden, 5 ochtendexcursies en 1 middag / avondexcursie.

Dit werd besproken: vogeltrek en trekvogelsoorten, zeevogels en vliegbeelden, watervogels in de winter, evolutie en gedrag van vogels. Bij de excursies ligt het accent op zelf vogeltellingen uitvoeren. Zoals trektellen, een gebiedstellingen en broedvogeltelling (BMP). De excursies gaan naar gebieden rondom Haarlem. De deelnemers krijgen ook huiswerk: met een groepje een vogelonderzoekje uitvoeren.

De laatste ochtend bestond uit een excursie door de Kennemerduinen en presentaties van de vogelonderzoeken. Het werd een hele leuke ochtend met een prachtige excursie en enthousiaste presentaties.

Belangstelling?
Lijkt het je leuk om een dergelijke cursus ook te doen, bijvoorbeeld als opvolging van de Basiscursus of gewoon omdat je al vrij veel kennis van vogels hebt, meld je dan aan bij Claudi Boersbroek, liefst via mail. Zodra er weer een vervolgcursus wordt gepland, zal ze je informeren. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2024.

Ralph van der Kooi, een van de deelnemers, maakte tijdens de excursie bij de Zuidpier, deze foto van een Velduil.