Enthousiaste groep volgt nu vervolgcursus

In oktober 2022 startte de vervolgcursus vogelherkenning en -onderzoek. De cursus eindigt op 15 april 2023. De cursus bestaat uit 6 maandagavonden van 20.00 – 22.15 uur en 5 ochtendexcursies en 1 middag / avondexcursie.

Dit wordt er zoal besproken: vogeltrek en trekvogelsoorten, zeevogels en vliegbeelden, watervogels in de winter, evolutie en gedrag van vogels. Bij de excursies ligt het accent op zelf vogeltellingen uitvoeren. Zoals trektellen, een gebiedstellingen en broedvogeltelling ( BMP). De excursies gaan naar gebieden rondom Haarlem. De deelnemers krijgen ook huiswerk: met een groepje een vogelonderzoekje uitvoeren.

Wanneer
De maandagavonden zijn 3 okt, 14 nov, 12 dec, 16 jan, 13 maart en 3 april.
De ochtendexcursies zijn 8 okt, 19 nov, 17 dec, 18 maart, en 15 april.
De middag / avond excursie is 21 jan. van 16.00- 18.00 uur

Waar
Avonden zijn in het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292 te Haarlem. Parkeren kan op het terrein bij de sportvelden. De tweede avond was in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem.

Kosten
De cursus kost € 70. Voor leden van de Vogelwerkgroep € 60.

Nadere informatie
Met vragen kunt u zich melden bij Claudi Boersbroek, liefst via mail.

Ralph van der Kooi, een van de deelnemers, maakte tijdens de excursie bij de Zuidpier, deze foto van een Velduil.