Nieuws van de Activiteitencommissie

Vanwege de coronamaatregelen die er gelden, gaan de excursies voorlopig niet door.
Suggesties voor leuke excursiegebieden zijn wel welkom. Mail ze naar de Activiteitencommissie
Er zullen helaas ook geen lezingen gehouden worden.

Nieuw gezicht in de Activiteitencommissie

Michel Top (links op de foto) vervangt Corrie Berende voor een jaar. De leden die regelmatig met een excursie meegaan, kennen hem wel. We zijn zeer blij dat hij deze taak op zich neemt. Verder is Hans Limper lid van de activiteitencommissie.

Michel Top staat links op de foto.