Nieuws van de Activiteitencommissie

Vanwege onzekerheid over de coronamaatregelen die er in het najaar zullen gelden, zullen de excursies in de eigen regio plaatsvinden en is aanmelden noodzakelijk. We gaan noodgedwongen met kleine groepjes op pad, dus meld je tijdig aan! Vol is vol.
Suggesties voor leuke excursiegebieden zijn welkom. Mail ze naar de Activiteitencommissie
Dit najaar zullen er helaas geen lezingen gehouden worden.

Nieuw gezicht in de Activiteitencommissie

Michel Top vervangt Corrie Berende voor een jaar. De leden die regelmatig met een excursie meegaan, kennen hem wel. We zijn zeer blij dat hij deze taak op zich neemt. Verder is Hans Limper lid van de activiteitencommissie.

Michel Top staat links op de foto.