Nieuwbouw buurt Velserbroek blijkt toplocatie voor gierzwaluwen

De afgelopen vijf jaar hebben ruim 50 vrijwilligers verdeeld over zo’n 20 dorpen en steden in Noord-Holland gierzwaluwen geteld. Tijdens de tellingen in Velserbroek bleek de Kamp- en Weidbuurt een ware kampioen onder de nieuwbouwwijken te zijn. Nergens in Noord-Holland is een buurt van vergelijkbare ouderdom te vinden, waar zoveel gierzwaluwen huizen. Ze broeden vooral onder dakpannen.

Meer dan in binnenstad Haarlem

De tellers van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Piet Kok, Nico de Bont, Peter Pennock en Erwin Robbertz, die de afgelopen vijf jaar trouw hebben geteld, zagen op donderdag 7 juli maar liefst zeventig gierzwaluwen boven de nestplaatsen in de buurt cirkelen. Aangezien daarbij niet de hele lucht boven de buurt kon worden overzien, moet het totale aantal boven de honderd vogels hebben gelegen. Geschat wordt dat er 60 á 75 paar broeden. Dat is een ongekend hoog aantal dat volgens Peter Mol van Landschap Noord-Holland zelfs boven de binnenstad van Haarlem niet wordt gezien. En dat in een tiental straten in Velserbroek. De wijk is hiermee uniek in Noord-Holland en mag apetrots zijn met deze sfeervolle zomervogels, die dagelijks samen meer dan honderdduizend muggen, vliegen en motjes vangen. De gierzwaluwen zijn daarbij uiterst zinnelijk en houden hun nestplekken goed schoon.

Nestplaatsen lastig te vinden

Op zondag 17 juli werd het telproject afgesloten. Nu gaat Landschap Noord-Holland, die dit inventarisatieproject organiseerde, de gegevens analyseren en kijken of de gierzwaluwen in onze provincie drastisch achteruit gaan, zoals velen vrezen, of niet. Dat de vliegende vogels worden geteld en niet de nestplaatsen, komt doordat de nestelplaatsen van gierzwaluwen, heel lastig in kaart te brengen zijn. Zeker als het om een groter gebied gaat, als een hele stad of de hele provincie. Aan het eind van de winter gaat Landschap Noord-Holland de resultaten van vijf jaar tellen bekend maken. Hopelijk krijgen we dan een goede indruk hoe het nu echt met de gierzwaluwen gaat.

Gierzwaluw, Margriet de Hooge