Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Nieuw: Stadsvogeltelling 2018 in Haarlem

De vogelbevolking in de steden is sterk in ontwikkeling. De moderne bouwstijl en grootschalige renovatie en isolatie werkzaamheden maken de stad in toenemende mate onaantrekkelijk voor karakteristieke broedvogels van de stad. De populaties van bepaalde soorten neemt zo sterk af dat ze op de Rode lijst zijn verschenen. Andere soorten hebben zich juist gevestigd in de stad omdat broeden in het natuurlijke habitat niet meer mogelijk. In Haarlem is de aanwezigheid van broedende meeuwen niemand onopgemerkt gebleven! De vogelwerkgroep wil graag beter inzicht in de stand, verspreiding en dichtheid van een aantal typische (Haarlemse) stadbewoners. Betere kennis van de aanwezigheid en verspreiding van deze soorten helpt de vogelwerkgroep o.a. bij de bescherming van de soorten in de stad en geeft inzicht in de hoeveelheid en kwaliteit van het openbaar groen.

Alle informatie bij Veldwerk