Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Natuurontwikkeling in de Binnenduinrand

Er is momenteel veel te doen rond het provinciale plan om natuurontwikkeling in de Binnenduinrand – de onbebouwde gebieden direct achter de duinen – actief ter hand te nemen. Grondeigenaren en onder meer de partij Hart voor Bloemendaal lopen te hoop tegen deze plannen. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar de meeste argumenten die ze gebruiken slaan nergens op. Onder meer wordt er gesteld dat er al genoeg natuur zou zijn in het gebied of dat door de natuurontwikkeling ‘het uitzicht’ op het nu open gebied verloren zou gaan. In een brief aan deze partij en de wethouder van Bloemendaal heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn steun betuigt voor meer natuur in de Binnenduinrand. Wel pleiten we in de brief voor een open planproces met participatie van belanghebbenden, omwonenden en natuurorganisaties. Uiteindelijk willen we allen genieten van een duurzame natuur!