Natuurherstelproject Dronkendel in de Kennemerduinen

Omdat PWN twee flinke klussen gaat uitvoeren in de Kennemerduinen, heeft de Vogelwerkgroep intensief contact met PWN-boswachter en vogelaar Sven Pekel. De natuurherstelwerkzaamheden vinden de komende maanden plaats in de Dronkendel en bij het Verbrande Huis.

De duinen in Nederland zijn uniek en internationaal van groot belang. Er zijn planten en dieren die zich gespecialiseerd hebben om in de open duinnatuur te (over)leven zoals het duinviooltje, de blauwvleugelsprinkhaan, duinparelmoervlinder, tapuit en strandzandloopkever. 

Verwijderen Amerikaanse vogelkers bij Dronkendel

PWN werkt continu aan het duin. Amerikaanse vogelkers is een soort die hier niet thuis hoort en gaat woekeren. En daardoor – vaak letterlijk – de rest van de duinbewoners overschaduwd en verdringt. Door de soort te verwijderen komen oorspronkelijke soorten, zoals het duinviooltje en de duinparelmoervlinder, weer terug. Wij halen de Amerikaanse vogelkers in het hele duin weg. De laatste haard van Amerikaanse vogelkers die machinaal verwijderd wordt groeit bij Dronkendel in de Kennemerduinen. In de komende jaren gaat PWN verder met nabeheer, dat doen ze met hulp van grazers en vrijwilligers.

Natuurherstelmaatregel bij het Verbrande huis

Tot 1880 stond hier een huis, de twee lindes langs het pad dateren nog uit deze tijd en stonden voor dit huis. Na een brand is het huis verdwenen en zijn er in de jaren ’30 naaldbomen aangeplant. De bedoeling van de naaldbomen was om het stuivende duin vast te leggen en hout te produceren wat gebruikt kon worden in de mijnbouw. Dennen kraken namelijk voordat ze breken, wat de mijnwerkers tijd zou geven om te vluchten. Er groeit veel Amerikaanse Vogelkers in het bos en de honingzwam slaat flink om zich heen. Door de honingzwam sterven de dennen af en zou in een natuurlijk proces het bos weer verjongen. Maar dat gebeurt niet. Dit bos is namelijk in de jaren ’30 door middel van plantgaten geplant en staat niet op een natuurlijke bosgroeiplaats waardoor het bos niet verjongt. Alleen de Amerikaanse vogelkers komt op. Door de eenmalige grote ingreep ontstaat hier weer een prachtige overgang van bos naar open duin. Duindoorns, eiken en duinviooltjes komen terug op deze glooiende helling.

Geen boom verdwijnt zomaar

Boswachter Sven Pekel van PWN: “Geen boom verdwijnt ‘zomaar’, zonder een plan en zonder dat erover nagedacht is. PWN handelt altijd vanuit een groen hart en de maatregelen die we nemen worden getoetst aan strenge wet- en regelgeving. Alles wat we doen draagt bij aan onze belangrijkste opgave: instandhouding van de internationaal unieke open duinnatuur met bijzondere natuurwaarden en rijke biodiversiteit.”

Meer informatie over de werkzaamheden. 
Informatie over de werkzaamheden in Dronkendel.