Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Natuur- en Milieuorganisaties blijven strijden tegen Duinpolderweg 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19 september gekozen voor een Duinpolderweg dwars door de eeuwenoude Oosteinderpolder in Hillegom. De regionale natuur- en milieuorganisaties, waaronder ook onze Vogelwerkgroep, zijn zeer ontstemd over deze keuze omdat de noodzaak van de weg niet is aangetoond en er ook een goed alternatief beschikbaar is die de natuur spaart. Nu is de Oosteinderpolder nog een belangrijk foerageergebied voor onder meer weidevogels en duizenden wintervogels. In de polder heerst rust en stilte wat de vogels hard nodig hebben. Met de komst van de Duinpolderweg is het voorbij met de rust. Met het langjarige verzet is wel bereikt dat er geen doorgaande weg naar de N206 langs de duinen bij De Zilk komt (stippellijn op de kaart hieronder). De weg zal, komend vanuit de Haarlemmermeer eindigen bij de Haarlemmerstraat (N208) in Hillegom. In plaats van de oorspronkelijk geplande grootschalige weg met 2×2 rijstroken, wordt volstaan met een weg met slechts 2×1 rijstroken. Onderzocht zal ook worden of de weg verdiept kan worden aangelegd.

Toch zal de schade aan de  polder groot zijn. De Natuur- en Milieuorganisaties zullen zich daarom blijven verzetten tegen de Duinpolderwegplannen.