Naar de vogeldrukte rond Fort bij Krommeniedijk

Elk jaar zetten boswachters van Landschap Noord-Holland de weilanden rond het Fort bij Krommeniedijk onder water. Dat ondiepe laagje water trekt enorm veel vogels. Op de open dag op zondag 8 maart trok de Jeugdvogelclub met 7 kinderen en een ouder naar Krommeniedijk. Vanaf het Fort hadden we een schitterend uitzicht over de soppige weilanden en de groepen vogels. Omdat de vogels vrij ver zitten, zorgt het Landschap voor telescopen. Het was heel leuk om de grote groepen grutto’s en goudplevieren te bekijken. Maar daartussen ontdekten we allerlei leuke soorten. Bonte strandlopers, kemphanen, pijlstaarten en grote zilverreigers. Bijzonder was de slechtvalk die op de oever van een sloot neerstreek. Zodra hij het luchtruim koos, vlogen alle vogels in paniek op. Dat leverde prachtige voorstellingen op. Na een uur van het uitzicht te hebben genoten, hebben we nog de tentoonstelling in het Fort bekeken. Daarin wordt uitgelegd hoe de Stelling van Amsterdam de vijandige legers buiten hield. Althans in theorie, want de forten zijn nooit gebruikt om ons land te verdedigen.