Modderloop mag toch doorgaan in broedseizoen

Op 12 april diende de zitting tegen de Modderloop in het Haarlemmermeerse Bos voor de Haarlemse Rechter. Helaas zijn beide verzoeken door de voorzieningenrechter afgewezen. Kort gezegd komt het erop neer dat we volgens de rechter onvoldoende hebben kunnen bewijzen of aannemelijk maken dat de wet zal worden overtreden. Daarin speelt mee dat:

  • Vorig jaar geen overtredingen zijn geconstateerd (daar is ook geen onderzoek naar gedaan);
  • Mud Masters dit jaar voor een zorgvuldiger aanpak kiest dan vorig jaar met tellingen en ecologische begeleiding (lees: waar nodig aanpassingen van het parcours en andere maatregelen);
  • Het gebied ook anderszins nadrukkelijk ook een recreatiefunctie heeft met grote aantallen bezoekers.

Proceskosten worden daarom niet vergoed. Het is niet anders. We kunnen alleen maar constateren dat de nieuwe Natuurbeschermingswet de broedvogels slecht beschermt tegen dit soort massale verstoring. En dat de wet het voor een club als de onze heel moeilijk maakt om dit soort zaken aan te kaarten. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de organisator van zo’n evenement met goed onderzoek moet bewijzen dat er niets aan de hand is. Nu wordt van ons bewijs gevraagd dat dit foute boel is (wat bij broedvogels bijna onmogelijk is). Maar zo zit de wet kennelijk niet in elkaar.

Op de komende bestuursvergadering gaan we evalueren. Het bestuur wil wel complimenten maken aan Chris Brunner, Freek Kamst en Jan Kuijs van de Natuurbeschermingscommissie die hiervoor heel veel werk hebben verzet. Zo’n heel proces kost heel veel tijd, energie en vreet aan je.

Alle informatie staat hier.

Interview bij Vroege Vogels

Zondag 8 april vertelden Antje Ehrenburg en Jan Kuijs in het radioprogramma Vroege Vogels over waarom de Modderloop niet in het broedseizoen moet worden gehouden. Beluister in interview hier.