Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Trek en overwintering van Kleine Mantelmeeuwen

Minder broedparen maar veel jongen op Forteiland

Als sinds 2001 tellen drie mensen de broedende meeuwen op het Forteiland in IJmuiden. Tijdens hun wekelijkse bezoeken tellen ze niet alleen de nesten, maar ze ontdekken veel meer aan deze interessante groep vogels. De onderzoekers dachten na 2 jaar corona, hun werk te doen onder normale omstandigheden. Maar nu kregen ze te maken met vogelgriep! En dit had veel impact op hun werk in de broedkolonie, maar met de nodige hygiënische maatregelen hebben ze hun werk kunnen voortzetten. Sterker nog, ze konden in de kolonie monsters verzamelen voor het onderzoek naar het voorkomen van vogelgriep. 

Ze hebben een schat aan data verzameld van de meeuwen. Er waren iets minder broedparen dan in 2021, maar wel met vele honderden uitgevlogen Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. 

Bijzonder is dat maar liefst 16 adulte gezenderde Kleine Mantelmeeuwen terugkwamen in de kolonie. Door het uitlezen van hun zender werd van deze vogels enorm veel interessante data over hun trekgedrag en overwinteringsgebied verzameld (zie afbeelding boven). Ook kwamen dit broedseizoen de eerste Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie terug die als kuiken in 2019 waren gezenderd. Enkele van deze vogels hebben de geheimen van hun verblijfplaatsen en trekwegen in de eerste levensjaren vrijgegeven. Ook keken de onderzoekers naar Stormmeeuwen en Scholeksters. 

Het forteiland-team bestaat uit José Verbeek-Cottaar, Fred Cottaar en Maarten van Kleinwee. De GPS-loggers is een project van het NIOZ (Kees Camphuysen en Rosemarie Kentie) en Universiteit van Amsterdam (Judy Shamoun-Baranes).

Lees hieronder het hele verslag over 2022